Disclaimer

Sax.nu verschaft dagelijks nieuws over Saxion, het hoger onderwijs en daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarbij gaat de redactie zo objectief en nauwkeurig mogelijk te werk. De redactie is daarbij gebonden aan zorgvuldigheid en journalistieke spelregels, zoals het toepassen van hoor en wederhoor.

De redactie is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van de site. De meningen op Sax.nu geven niet de mening of het beleid van Saxion weer. De redactie behoudt zich wel het recht voor om ingezonden materiaal of reacties in te korten en aan te passen of zelfs, indien de regels niet in acht worden genomen, geheel te verwijderen.

Ondanks de zorg van de redactie voor de inhoud is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onjuistheden bevat. Eventuele onjuistheden kunt u melden via sax@saxion.nl.

Reacties

Iedereen met een Saxion-mailadres kan reageren op artikelen op Sax.nu. Wij stellen het op prijs om te reageren onder eigen naam. Eens geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar je later spijt van kunt krijgen.Voor de inhoud van de reacties hanteren wij enkele spelregels.

Zo moet een reactie:

- over het onderwerp gaan
- bijdragen tot een vruchtbare discussie
- in correct Nederlands zijn

Een reactie mag geen:

- laatdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten, waaronder smaad, laster en racisme
- privacygevoelige informatie openbaar maken
- reclame maken
- artikel (of groot deel) van derden kopiëren

Een reactie die een van de bovenstaande regels overtreedt, wordt verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Archief

Het archief is een belangrijk onderdeel van Sax.nu. SAX heeft het beleid dat zij nooit artikelen van haar website zal verwijderen, alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Wij hebben dat beleid opgesteld in lijn met gerechtelijke uitspraken over soortgelijke kwesties door de Raad voor de Journalistiek inzake het UBlad, de Rechtbank Amsterdam inzake het Eindhovens Dagblad en de Volkskrant en de Rechtbank Groningen inzake de Universiteitskrant Groningen. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur kopij geheel of gedeeltelijk over te nemen.

SAX behoudt zich het recht voor om bovenstaande regels op elk moment te kunnen wijzigen.